Test čtení vadných médií[ 12.1.2005 ]
 Testy druhého DVD ukazovaly zlepšující se tendenci pro novější fw pro LG. Abych vyloučil mechanické změny poničené placky DVD (napadá mne např. něco jako zavírání okrajů vrypu, ...), provedl jsem další kontrolní test na Lite-On, protože vypalovačka Lite-On má po celou dosavadní dobu testů nezměněný fw. Čekalo mne veliké překvapení. Schopnost číst poničená DVD se u Lite-On opravdu změnila. Navíc u prvního DVD dochází u LO nově k chybě seekování a od vadného místa asi laser špatně zaměřuje a celý dlouhý jednolitý blok se na Lite-On jeví jako nečitelný. Vytížení mechaniky a časový odstup originálního a kontrolního měření na Lite-On (3 dny) jsou dle mého názoru příliš malé na to, aby došlo ke zhoršení hw na LO (servo, laseru, ...). Zbývá jediné vysvětlení - poničená média DVD opravdu časem "pracují" a charakter vady se tím mění. Je proto vhodné porovnávat pouze časově odpovídající měření.
 Výsledek: Při prvním měření (LO kontra LG fw A100) je lepší Lite-On. Při druhém měření sice vychází kvalita čtení u LG a LO +- nastejno, ale důvodem je spíše změna charakteru vady která zhoršuje schopnost čtení na LO (nenaseekuje), nikoli vylepšení LG novým fw A102.
 Jako jediné plus pro LG mi vychází, že při určitém charakteru vady není horší než Lite-On. Zdráhám se ale prohlásit takový výsledek za dobrý.
[ 10.1.2005 ]
 Byla testována dvě DVD, Verbatim 8x DVD+R. První bylo vypálené na LG(12x), druhé na Lite-On(8x). Oběma DVD bylo po vypálení zkontrolováno PI/PIF vše v pořádku. Pak došlo k úmyslnému poničení zápisové strany vrypem, čárou od fixy a poškrábáním pilníčkem na ploše cca 5mm * 5mm. Na prvním DVD byl vryp veden radiálně (směrem na střed), na druhém tvořil vryp sečnu.

1. DVD
Lite-On SOHW 1653S
[10.1.2005]
LG GSA-4163B Lite-On SOHW 1653S
[12.1.2005]
fw A100
[10.1.05]
fw A101
[10.1.05]
fw A102
[12.1.05]


2. DVD
Lite-On SOHW 1653S
[10.1.2005]
LG GSA-4163B Lite-On SOHW 1653S
[12.1.2005]
fw A100
[10.1.05]
fw A101
[10.1.05]
fw A102
[12.1.05]


e-mail: dvd zavináč petrjr tečka cz
(C) Adámek 2005 (www.petrjr.cz)
Valid HTML 4.01! Valid CSS!